5 nye trends innen flåtestyring og Connected Cars i 2019

Januar 2019 er nesten forbi, og i denne bloggposten kan du lese mer om hva vi kan forvente resten av året når det gjelder trends og produkter innen markedet for flåtestyring, elektroniske kjørebøker og GPS sporing. Selskapet du har kjøpt din elektroniske kjørebok eller flåtestyring operer innen en bransje som vi på fagspråket kaller telematikk eller telematics på godt norsk, og er en del av teknologi-paraplyen tingenes internett eller Internet of Things.

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen har for alvor tatt av. En utvikling vi også ser innen transport- og logistikkbransjen. Generelt ser vi positive utviklingstrekk innen alle norske bransjer hvor bilen fungerer som et viktig verktøy i hverdagen. Flere og flere små og store bedrifter får opp øynene for de mange muligheter, og tiltak man som bedriftseier kan sette i verk, takket være et digitalt verktøy som f.eks. flåtestyring eller en elektronisk kjørebok. Som kunde hos Fleet Complete har du kanskje allerede tatt i bruk vår løsning for Green Driving? En funksjon som vi har hatt lenge og en funksjon hvor du enkelt kan måle og avlese sjåførenes kjøreatferd. Et smart verktøy som gir bedriften et solid grunnlag for å trene og oppmuntre sjåfører og medarbeidere og sammen sikte mot en grønnere kjørehverdag. Dette til gode for både bedriften, den ansatte og miljøet.

Det dukker stadig ny teknologi og nye tjenester opp og her er våre tips til hva vi tror vil være gjennomgående trender i 2019.

1. Økt fokus på fører av bilen.

Driving behaviour, kjøreatferd og Green Driving. Alle begreper som sier noe om hvordan bilen faktisk brukes, altså hvordan den blir kjørt. For å vite mer om dette trenger du tjenester som gir deg tilgang på de kjøredata som kan fortelle deg hvordan bilene brukes, som f.eks, bremsing, akselerasjon, krappe svinger, etc. Det er produkter og tjenester vi vet lenge har vært populært i USA og Canada og som vi tror vil øke betraktelig i det Norske markedet i 2019. Tidligere var fokuset rettet mest mot selve bilen, posisjonen til bilen, hvor bilen hadde kjørt og hvor fort. Selv om dette fortsatt er viktig, vil vi i enda større grad se tjenester som legger til rette for rapporter på hvordan bilen faktisk ble kjørt på turen. Dette åpner også opp for krav til personvern overfor den ansatte. Derfor er dialog mellom bedriftseier og ansatte veldig viktig, slik man sammen kan skape forståelse for de fordeler som følger en mer positiv kjøreadferd i bedriften, uten at den ansatte trenger å føle seg overvåket. Fordeler for bedriften kan være økonomisk i form av at det brukes mindre drivstoff, blir gitt færre bøter, og eventuelle uhell. Omdømmet til bedriften tas også vare på, da kunder og potensielle kunder i dag legger merke til yrkesbilenes adferd i trafikken.

2. Bruk av video

Bruk av videoløsninger i forbindelse med flåtestyring ser vi vil øke i omfang. Fokus på sikkerhet for sjåføren og medtrafikanter har resultert i at ulike dashbords kameraer har fått sitt gjennombrudd. Ved hjelp av avansert videoteknologi vil man kunne foreta bedre analyser av kjøreadferden og sammen med sjåføren tilrettelegge for en bedre kjøreatferd. Erfaringer fra USA og Canada tilsier at selskapene vil oppleve en kraftig redusering av mobilbruk, kjøring på rødt og brudd på vikeplikten.

3. V2V-teknologi

V2V står for Vehicle-to-vehicle, altså kjøretøy til kjøretøy og er en relativt ny teknologi innen telematikk som åpner opp for en lang rekke nye muligheter for at biler og lastbiler kan kommunisere direkte med hverandre. Noe av det første vi vil se innen transport og logistikk er såkalt «Platooning-teknologi». En ny teknologi som lar lastebilene synkronisere og dermed kjøre helt tett på hverandre ved at den fremste lastebilen bestemmer farten, dette vil blant annet spare bilene for drivstoff. Lastebilen som ligger hak i hæl vil da automatisk bremse samtidig som den fremste lastebilen tråkker på bremsen og dermed redusere faren for uhell.

4. Big data og dataintegrasjon med OEMs

De siste årene har OEMs og bilfabrikantene åpnet stadig mer opp for datastrømmene i bilene de produserer. Dels for å selge egne løsninger og dels fordi de ser mulighetene som ligger i et samarbeid med andre aktører for å tilby bedre tjenester til kundene sine. Et eksempel på dette vil være at fabrikanten av et motormerke vil kunne dele data med en tjenesteleverandør som eksempelvis Fleet Complete. Ved å få tilgang til denne dataen kan tjenesteleverandøren leverer deg en ferdig rapport på hva som feiler motoren. Dette er noe som vil spare tid og penge når bilen skal på verksted. Vi tror denne trenden vil fortsette å øke i omfang. For deg som kunde vil det i fremtiden bety at gjennom din tjenesteleverandør som Fleet Complete vil du kunne samle en lang rekke eksterne tjenester som alle basere seg på ulike former for bildata.

 

5. Bilen blir et digitalt betalingskort ved hjelp av blockchain

I 2020 estimerer man at det vil være 250 millioner såkalte Connected Cars i verden. I dagens moderne biler finns det mer enn 200 sensorer som alle registrerer ulike former for opplysninger om bilen din. For å håndtere all den data på en sikker og effektiv måte er man begynt å se nærmere på hvilken teknologi som vil være best egnet for dette i fremtiden i takt med at mengden bildata tiltar. Den teknologien blir mest sannsynlig Blockchain. De fleste av oss har ennå ikke så stort et forhold til blockchain-teknologien, og mange tenker kanskje først og fremst på Bitcoins når de høre ordet. Men enkelt forklart er blockchain en teknologi som gjør det mulig å dele store mengder data veldig kjapt og kryptert. For bilindustrien finns det en lang rekke spennende fordeler ved å ta i bruk denne teknologien. En av de viktigste grunnene er datasikkerhet og muligheten for å ta i bruk bilen og telematikkløsningen du har valgt, som en digital lommebok. Et eksempel på dette kan være at du i stedet for å betale med Visakortet når du fyller på drivstoff, kan ordne alt automatisk via en smart sensor i bilen, som da kommunisere direkte med bensinstasjonen som dernest sender en elektronisk faktura til bedriften.

Dette var noen av de ting vi tror vi kommer til å se mer av i 2019.

 

/Kenneth

 

Date published.   jan 29, 2019  |  Author: Kenneth Hansen