Hva er flåtestyring og flåtekontroll?

Flåtestyring, flåtekontroll eller Fleet Management er alle begreper som beskriver digitale verktøyer og tjenester som brukes til å administrere en eller flere biler, som oftest i bedrifter eller offentlige organisasjoner. Ved hjelp av GPS-posisjonering og bildata kan bedriften få verdifull innsikt i hvor yrkesbiler, lastebiler, maskiner og andre kjøretøy befinner seg eller hvor mye kostnader som er knyttet til ulike deler av driften. Innsikten gjør det enklere for bedriften å sette inn effektive og optimerende tiltak.

SE PRISER

Hva trenger jeg?

En flåtestyringssløsning består av flere deler.

Hardware

Hardware er fortsatt en viktig del av dagens flåtestyringsløsninger. Nødvendigheten av å installere en fysisk GPS-enhet i bilen vil nok endre seg noe i løpet av de neste 5-10 årene. Det skjer i takt med at teknologien i bilene utvikler seg raskt, og måten man kan koble seg opp til bilens data på beveger seg raskt mot trådløse varianter.

En GPS-enhet, gjerne fastmontert i kjøretøyet, er nødvendig for å kunne se hvor kjøretøyet befinner seg. Ved hjelp av GPS-posisjonering og GPS-koordinater kan man spore bilens posisjon og bevegelser i sanntid. Trenger man innsikt i mer enn bare bilens posisjoner, motorstart og stop, da er det i dag nødvendig å få adgang til kjøretøyenes dataport. Det kan f.eks. gjøres via en OBD-port. Innsikt i disse dataene gjør det mulig å hente ut mer informasjon om motorens ytelse og status, kjøremønster, og kjøreadferd.

Software

Software-delen er det du ser når du logger inn i systemet. Softwaren definerer hvordan brukergrensesnittet ser ut, og hvordan dataene blir presentert; f.eks. i form av å se bilene i et digitalt oversiktskart, ulike funksjoner for måling av kjøreadferd, eller via diverse rapporter. For deg som kunde og bruker av tjenesten er dette noe av det viktigste ved å investere i et flåtestyringssystem. Du må blant annet vurdere om systemet du har valgt er; enkel å komme i gang med, enkelt å installere, og om du får adgang til data og rapporter som kan gjøre en forskjell for bedriften din, og ikke minst om systemet kan vokse i takt med bedriften din vokser.

Fleet Complete leverer en alt-i-ett-tjeneste hvor du ved hjelp av basis-funksjoner og tilleggsmoduler har kontroll med alt i fra kjøreboka, sporing av maskiner og utstyr, til prosjekter, oppgavestyring, kjøreadferd(Green driving), CO2-rapporter, bilbooking og bildeling.

Les mer om Fleet Complete flåtestyring.

Fordeler med flåtestyring

Økt innsikt og kontroll over bilparken

Du som eier av bedriften, eller vedkommende som er bilansvarlig, har ved hjelp av et flåtestyringsverktøy mulighet for å få overblikk og bedre innsikt i viktig data og økt kunnskap om bilene i bedriften. Det gjør deg i stand til å veilede sjåførene i retning av en bedre kjøreadferd, eller foreta lønnsomme biladministrative tiltak i bedriften, kanskje trenger du bare 10 biler i stedet for 11?

Bedre kundeservice med flåtestyring

Flåtestyring kan brukes til bedre logistikkflyten og optimere ruteplanlegging i bedriften. Det betyr for eksempel at du kan gi kundene dine presis informasjon om ankomst og avreisetidspunkt. Ved hasteoppdrag kan systemet hjelpe deg med å finne nærmeste ledige medarbeider, slik kunden slipper å vente mer enn nødvendig. Presis og korrekt fakturagrunnlag øker tryggheten for kunden og medarbeideren, da begge parter vet at besøkets varighet er dokumentert ved hjelp av GPS- og bildata.

Redusering av bilkostnader

Du får bedre overblikk over hvor kjøretøyene befinner seg, hvor langt de har kjørt, når de kom frem til kundene eller hvor mye drivstoff som blir brukt hver måned. I tillegg finnes en lang rekke funksjoner som optimaliserer bilbruken, f.eks. vil Green Driving være et viktig verktøy for deg som ønsker å redusere drivstofforbruket i bedriften, og samtidig sikre at slitasje på bilene reduseres.

Kombineres med elektronisk kjørebok

I samme flåtesystem får du også korrekte kjørebøker til hele bedriften, som oppfyller Skatteetatens seneste krav for bilbruk av yrkesbil, varubil, tjenstebil og privatbil.

Les mer om Fleet Complete kjørebok.

Se kjøretøyen live i Google Maps

Ønsker du å høre mer om hvordan din bedriften kan bruke flåtestyring for å effektivisere rutene og spare tid og penger? Book en kort demo dår vi viser deg hvor enkelt GPS-sporingssystemet fungerer,. 

GRATIS DEMO

Date published.   jan 01, 2020  |  Author: Kenneth Hansen