Hvordan og hvorfor oppmuntre til mangfold i din flåte

How and Why to Encourage Diversity in Your Fleet

Til tross for stereotypier som kan oppstå i ulike industrier, er flåter ofte mer preget av mangfold enn mange innser. Generelt sett vil et team være sammensatt av en blanding av mennesker med ulike personligheter, ulik kommunikasjonsstil og ulik bakgrunn.

Allikevel er det å oppmuntre til og støtte mangfold i flåten noe som bør være en topprioritet for bedriften din. I dette oppslaget, vil vi belyse hvorfor mangfold er viktig, hvordan det kan lede til suksess for bedriften og hvordan du kan oppmuntre til mangfold i flåten din.

Hva er mangfold?

Mangfold omfatter et spekter av diversitet i bedriften din. Her er noen typer mangfold du sannsynligvis vil støte på:

- Kulturelt mangfold
- Rasemangfold
- Kjønnsmangfold
- Seksuell legning
- Funksjonsmangfold
- Religiøst mangfold
- Aldersmangfold
- Nevrodiversitet


Hvorfor mangfold er viktig

Alle fortjener lik behandling. Dette innebærer også like muligheter for arbeid og for å fremme karrieren, i tillegg til å føle seg trygg og ha det bra på jobb. Å sikre at din bedrift omfavner disse kvalitetene, er ikke bare rettferdig og riktig, det bidrar også til å sikre dine ansattes velbefinnende, og det er bra for bedriften. Her er noen av fordelene:

 

Mer produktivitet

Selskaper med stort mangfold er generelt sett mer produktive. Research gjort av det globale konsulentselskapet McKinsey & Company, viser at selskaper som ligger i toppen for kjønns- og etnisk mangfold, har 35% større sannsynlighet for å ha over gjennomsnittlig finansiell profitt.

 

Tiltrekker toptalenter

Det er essensielt for selskaper å finne og ansette kvalifiserte folk – og det å åpne for et mangfold av mennesker i flåten din, er den beste måten å sikre at dette skjer.
Å åpne for mennesker som inngår i et mangfold og få dem til å føle seg støttet på jobben, har potensialet til å bli en selvforsterkende sirkel: jo mer variert arbeidskraften er, jo større talenter kan du tiltrekke ved å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø.

AdobeStock_189815309

Hvordan støtte mangfold i flåten din

Mangold oppnås gjennom likestilling og inkludering. Her skal vi se på hvordan du kan fremme begge deler I flåten din:

1. Gjør mangfold til et nøkkelaspekt i arbeidskulturen

Mangfold bær ikke være noe man gjør av og til i ansettelsesprosesser. Å behandle ulike kjønn og etnisiteter som sjekkpunkter på en liste, vil lede til tokenisme. 

I stedet bør du gjøre det å kontinuerlig utdanne om mangfold, til en integrert del av bedriften – fra å utdanne nåværende ansatte om inklusivitet og utfordringer som bestemte grupper står overfor, til å sikre at ansettelsesprosessen er så fri for underbevisste forutinntattheter som mulig. Lag et trygt rom for samtaler for å fortsette når den formelle delen er ferdig, og vær åpen for spørsmål fra stab og kunder året rundt. Dette koker ned til: kurs er bra, men selskaper må leve sine verdier kontinuerlig hvis det skal bli en integrert del av virksomheten. 

 

2. Begynn på toppen

Den enkleste måten å sikre at din bedrift promoterer mangfold, er å ha mangfold helt på toppen av organisasjonen. Sørg for å ha ledere som representerer et mangfold av kjønn, rase, etnisitet, seksuell legning, utdanning, nasjonalitet osv. Dette vil lede til en mer inklusiv kultur og et mer naturlig mangfoldig selskap.
«Mange organisasjoner prøver å undervise i mangfold uten å praktisere det. Å ha et mangfold av ansatte på alle nivåer i organisasjonen, vil sikre at teamet ser de humanistiske kvalitetene i folk med ulik bakgrunn.

 

3. Håndter underbevisst forutinntatthet 

Å eliminere diskriminerende forutinntattheter er essensielt hvis du skal være åpen for alle. Vurder underbevisst forutinntatthet-trening. Du bør sikre at de som ansetter også har mangfoldig bakgrunn.

 

4. Kommuniser enkeltmenneskets verdi

Det er sjefens jobb å sikre at alle føler seg verdsatt – og at de forstår den likestilte verdien av kollegaene sine. Det kan kreve samtaler og trening for å hjelpe alle med å verdsette og respektere styrkene forskjelligheter bidrar med til bedriften. Det er også viktig at sjefer er på utkikk etter diskriminerende atferd og er forberedt på å ha omfattende samtaler med ansatte hvis de ser problemer.

5. Skap sikkerhet

Det er viktig å være bevisst om sikkerhetsforanstaltninger og de unike behovene til enkelte grupper. For eksempel, de som har en funksjonsnedsetting har kanskje behov for spesialtilpassede elementer som hjelper dem med å bruke kjøretøyet trygt og komfortabelt. I tillegg, for generell sikkerhet som kan tiltrekke seg et mer variert mangfold av potensielle kandidater, 

 

Mønsterpraksis for mangfold


Som vi har sett på i denne artikkelen, er det mange måter å sørge for at din bedrift følger mønsterpraksis for mangfold og inkludering. Her er noen av nøkkeltingene man skal huske på:
Sørg for å utdanne nåværende ansatte og skap bevissthet omkring potensielle problemstillinger som enkelte grupper står overfor, og forbedre forholdene for de som allerede jobber i industrien gjennom trening og samtaler.
Promoter karrieremuligheter for alle ansatte og vær bevisst om underbevisste forutinntattheter.

Vær bevisst om og sørg for å unngå tokenisme. I stedet bør mangfold være en integrert del av arbeidskulturen og i forbindelse med beslutninger, interaksjoner og kommunikasjon for å være faktisk inklusiv.

Kontakt oss om du ønsker å vite mer

 

 

 

Date published.   jul 14, 2021  |  Author: Marked