Kan flåtestyring gi enda bedre kundeservice?

Fornøyde kunder blir til tider utelatt som et vindende argument for å investere i ny teknologi. Eksempler på ny teknologi kan være elektroniske kjørebøker, flåtestyring, og eller andre verktøy som gjør arbeidsplassen smart og papirløs. Fokuset på å levere en bedre kundeservice overfor egne kunder kommer derfor ofte litt i bakevja sammenliknet med mål om økt effektivitet og lønnsomhet, sjåførsikkerhet, drivstoffbesparelser skattekrav osv.

Her får du våre gode grunner til hvordan et økt fokus på kunden og egen kundeservice kan møtes ved hjelp av en investering i en av våre IoT-løsninger.

Bedre dokumentasjon på ankomst og avreise.

Med flåtestyring fra Fleet Complete oppnår du full innsikt i bildata og oversikt over hvor yrkesbilene til enhver tid befinner seg. For bedriften din betyr det at du kan gi kunden konkrete tilbakemeldinger på når kunden kan forvente din ankomst. Du unngår krangler og tvister i etterkant av oppdraget siden du alltid har presis dokumentasjon på hvor lang tid du brukte ute hos kunden.

Hasteoppdrag løses enkelt, og uten å kaste bort tida.

Er innkommende/akutte oppdrag en del av hverdagen? Er du eksempelvis rørlegger vet du at tiden er avgjørende, og hvor verdifull det er å raskt og enkelt kunne få tak i nærmeste medarbeider som kan løse oppdraget for kunden. Med digital flåtestyring får du raskt overblikk over hvilken av medarbeiderne du bør kontakte. For kunden betyr dette at ventetiden kan kuttes kraftig, og kundeopplevelsen økes tilsvarende som en konsekvens av rask service. Om du i tillegg opererer i Oslo- eller Bergens-området, eller en av de andre store byene, så har du sikkert erfart at trafikkbildet kan gi utslag i hvor kjapt du ankommer den aktuelle kunden som står og venter.

Slik unngår du kø og stillestående trafikk.

Kø og rushtid er et kjent fenomen i de fleste større byer. Selv om sjåføren er godt kjent med trafikken vil uforutsette hendelser fra tid til annen dukke opp. Kunden som står og venter på deg har sjeldent stor forståelse for å måtte vente en ekstra halvtime eller time. Ved å bruke våre digitale kart og data fra Google maps kan du følge med i trafikkbildet og guide sjåføren sikkert utenom køen og dermed unngår kunden og måtte vente unødig.

Bedre flyt gir mindre stress

Risikoen for faglige feil og dårlig kundehåndtering øker i takt med stressnivået hos sjåfør og medarbeider. De fleste av oss har opplevd at stressnivået vårt har direkte innvirkning på humør og følelsen av overskudd. For en kunde som ikke vet om hvordan dagen din har vært eller hvordan trafikken har vært, har sjelden stor forståelse for å bli behandlet dårlig eller oppdage faglige feil i etterkant av oppdraget. Det vil med andre ord påvirke oppfattelsen ditt brand og den service du gir kunden. En stor del av risikoen kan fjernes ved en investering i et smart og digitalt verktøy som imøteser en del av de argumentene som er presentert ovenfor. Bedre flyt og kontroll på bilparken kan resultere i at sjåførene/medarbeidene dine får en bedre hverdag. Er dine ansatte i tillegg fornøyde vil det ofte ha direkte innvirkning på bunnlinja til bedriften.

 

 

Date published.   feb 12, 2019  |  Author: Kenneth Hansen