Norske kommuner kan spare store beløp ved digital styring av den kommunale bilparken.

Dyre leasingavtaler, tidskrevende manuelle systemer for kjørebøker og evinnelig mas fra politikkerne om besparelser. For mange kommuner er det fortsatt en krevende øvelse og beholde full kontroll på virksomhetens kommunale biler og maskiner.

Heldigvis, oppdager stadig flere norske kommuner at problemene knyttet til drift og biladministrasjon langt på vei kan løses ved hjelp av investeringer i digitale løsninger. Med investeringer i systemer som eksempelvis flåtestyring og elektroniske kjørebøker kan kommunene få kontroll på drift og dokumentasjon på hvordan bilparken brukes.

Flåtestyring gir oversikt og sikrer dokumentasjon

Flåtestyring gir alle avdelinger i kommunen full oversikt over biler og maskiner, og bidrar samtidig til at kommunene kan legge opp til en langt mer effektiv hverdag enn tidligere.

Bedre planlegging eliminerer unødvendig kjøring og gir bilansvarlig i avdelingen oversikt over bilparkens fulle potensial. De fleste kommuner har i dag en bilpark som består av alt fra 50 biler til langt over 500. Besparelser på hver eneste av dissene kjøretøyene vil i sum utgjøre en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst. Ved hjelp av rapporter vil kommunen kunne vise til besparelser og bærekrafts-mål når det gjelder vedlikehold og drift av kjøretøyene i kommunen. Bedre kontroll på EU-kontroll. Ved overgang til en utslippsfri bilpark vil kommunen ha tilgang til verdifull bildata som kan fungerer som pekepinn på hvor stor den miljø -og driftsøkonomiske gevinsten blir.

Les mer - Hva er flåtestyring og flåtekontroll?

Med kontroll på kjøreboken får kommunene også kontroll på bruk av bilene benyttes i arbeid man sikrer både organisasjonen og ansatte mot mulige skattesmeller som resultat av feil bruk av bilene.

i unngår dermed unødvendig kjøring, som utgjør en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, påpeker han. Systemet fanger også opp og varsler når det er tid for EU-kontroll og servicer, dekkskifte etc.

Bildeling er grønt og lønnsomt

I mange avdelinger i kommunen er det flere ansatte som deler p et mindre antall biler. F.eks kommunens hjemmetjeneste. Turnusordninger, vikarer og gjentatte vaktskift gjør det nødvendig å ha overblikk over hvilke vakter som benytter bilene. Bedre kontroll og dypere datainnsikt gir også kommunen et bedre grunnlag for å kvitte seg med overflødige biler, eller investere i flere dersom det trengs.

Les mere om Green Driving her

En investering i en flåtestyringsløsning med mulighet for bildeling kan gjøre hverdagen enklere. Ved et par enkle digitale hjelpemidler kan den ansatte enkelt logge seg på bilen ved hjelp av et kort, mobil-app eller utlevert digitalt token. Bedre oversikt bidrar til å hjelpe kommunen og overholde arbeidstider og sikrer at pasienter får hjelpen de har krav Det kan også fungere som dokumentasjon av utførte hjemmebesøk eller andre oppdrag som kommunen ønsker å vidererapportere.

 

Date published.   okt 21, 2019  |  Author: Kenneth Hansen