OneCo har kontroll på bilparken med Fleet Complete

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, automasjon, elkraft og telecom. En av styrkene til selskapet er å levere systemintegrerte løsninger og sørge for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.

OneCo er et moderne selskap som ser og anerkjenner de muligheter som følger digitaliseringen - vår tids største samfunnsforandring. Flere og flere deler av verdikjeden til norske selskaper blir i dag fullautomatisert og digitalisert. En forandring som er krevende, men som også skaper nye og spennende muligheter for effektivisering, besparelser og integrasjoner som gir bedre flyt for både selskap og ansatte.

Administrasjon av bilparken kan være en tidskrevende affære for de fleste selskaper. Med det som bakgrunn valgte OneCo derfor å investere i elektroniske kjørebøker fra Fleet Complete.

- Vi ønsket å spare tid og penger ved å ta i bruk elektroniske kjørebøker i stedet for manuelle. Derutover krever oppdragene og våre samarbeidspartnere også informasjon om oppdragsstatus, og hvilken medarbeider som er tilknyttet det pågjeldende oppdraget, sier Svein Olav Nordihus, OneCo.

Selskapets energimontører jobber hver dag ute i felten for å betjene drifts- og vedlikeholdsavtaler med en rekke ledende energiselskaper. Med mange montører ute i felt er det helt avgjørende å ta i bruk et digitalt system som elektroniske kjørebøker og flåtestyring. Enkel håndtering av status for den enkelte montør via en mobilapp er også svært viktig for raskt å kunne sende den nærmeste medarbeider til eksempelvis en defekt transformatorstasjon.

- I dag har vi fått 100% kontroll på alle kjørebøkene, som lever opp til dagens regelverk både til firma- og privatbruk. Flåtestyring og status på sjåførene er nå på plass, slik at alle sjåførene ved hjelp av Fleet Complete sin app enkelt kan avgi sin status, forteller Svein Olav Nordihus, OneCo

OneCo har per i dag elektroniske kjørebøker og flåtestyring fra Fleet Complete. Siden de er avhengige av integrasjon mot eksterne samarbeidspartnere har de også fått tilgang til et åpent dobbeltsidig API.

 

Oneco

 

Date published.   feb 19, 2019  |  Author: Kenneth Hansen