Så mye kan grønt fokus spare bilparken din

Vi gir deg fem grønne tips til hvordan du - med et grønt fokus på bedriftens bilpark - sikrer grønne tall på bedriftens bunnlinje. 

Bruker du yrkesbiler i bedriften din i dag? Da er sjansen stor for at du allerede har hørt om begrepet «økokjøring» eller såkalt «positiv kjøreadferd».

Smartere bilkjøring med økokjøring

De seneste årene har økokjøring etablert seg som et skikkelig populært begrep i stort sett alle bransjer som bruker biler i jobben. Også blant private bilister har det vært et økt fokus på de økonomiske og miljømessige fordelene som følger en mer positiv kjøreadferd i trafikken.

Innen vår bransje så har de fleste større telematikk-utbydere løsninger og tjenester som lar deg få innsikt og overblikk over hvordan bilene brukes i bedriften. Det gir deg som bedriftseier, eller bilansvarlig, mulighet til å bruke disse dataene til å coache og veilede de ansatte i retningen av en positiv kjøreadferd.

Sparer en million årlig i bilkostnader

De umiddelbare fordelene med dette er; redusering av drivstofforbruket, mindre slitasje på bilene, og dermed mindre kostnader til service og vedlikehold, sjansen for uhell eller bøter reduseres som følge av en mer smidig og mindre aggressiv kjøring i trafikken. Les om vår kunde som sparer 1 million årlig med Fleet Complete kjørebok her.

Før vi gir deg våre topp-5 tips til en grønnere bilpark kan vi kjapt besvare et par spørsmål som du allerede sitter med nå.

Hva er økokjøring?

Økokjøring er et begrep som beskriver en type kjørestil, av enhver form for kjøretøy, som har til formål å bruke minst mulig drivstoff(ressurser) for å komme seg fra A til B. Det dreier seg i stor grad om ha et bevisst fokus på en smidig kjørestil, og hvordan bilen(e) kan brukes slik bedriftens miljøavtrykk forblir minst mulig (CO2-utslipp)

Hvorfor trenger jeg å bry meg om økokjøring?

Siden den kommersielle bilparken i Norge,  og resten av Europa, nesten utelukkende baserer seg på fossilt drivstoff, er bilen derfor fortsatt en stor bidragsyter til global oppvarming og dårlig luft i byene (spesielt på vinterstid)

Som bedriftseiere må vi i dag ta et større samfunnsansvar enn man gjorde før. Ved å redusere bilparkens CO2-utslipp kan vi sammen begrense den skaden som industrien i dag påfører kloden vår.

For mange bedriftseiere er det ikke helt nok å komme trekkende med miljøkortet. Men da kanskje en annen grønn-farge kan gjøre susen? En grønnere bilpark vil spare bedriften for vesentlige driftskostnader, og kostnader knyttet til trafikkuhell og bøter, det er penger som blir igjen på bedriftens bunnlinje. Her er derfor våre råd på veien til en grønnere, og mer effektiv bilpark.

5 tips for en grønn og sparsom bilflåte

1. Bruk elektronisk kjørebok

Det første steget mot en grønnere bilpark er å sikre deg adgang og innsikt i de nødvendig bildata fra bilene, slik du kan veilede og ta valg basert på data. Ved å investere i en elektronisk kjørebok fra Fleet Complete har du tatt det første, og viktigste steget, på veien mot bedre datainnsikt og en grønn bilpark.

SE PRISER

2. Premier den beste sjåføren

Motivasjon er nøkkelen til engasjement og endringsvillighet slik du kan få endret kjørestilen til dine ansatte. Viktige faktorer for å oppnå en mer positiv kjøreadferd i bedriften er fart, akselerasjon, bremsing og krappe svinger med bilene. Basert på data kan Fleet Complete hjelpe deg med å gi en score basert på kjørestilen til hver sjåfør i bedriften din. Det betyr at du kan premiere månedens sjåfør, basert på reelle tall i systemet. Dermed kan sjåførene konkurrere åpent om å bli den beste sjåføren samtidig som drivstofforbruket og vedlikeholdskostnader reduseres i bedriften.

3. Hold bilparken oppgradert

Dette er selvsagt et kostnadsspørsmål, men en ny bilpark med ny teknologi i bilene er også en grønnere bilpark. I dag velger mange bedrifter å lease bilene, og det betyr at det har blitt enklere å oppgradere og bytte ut bilene etterhvert. Samtidig sikrer du at bilene har den nyeste teknologi og CO2-utslippet reduseres.

4. Delebiler er grønne biler

Velger bedriften å investerer i en flåtestyringsløsning, får du innsikt i viktig data om bilparken din. Du kan blant annet bruke den data til å få oversikt over hvor mange biler du egentlig trenger. Kanskje trenger du ikke alle bilene du har i dag? Noen bedrifter vil kjapt oppdage at ved å ta i bruk elektronisk kjørebok åpner det seg mulighet for å kvitte seg med en eller flere biler.

En løsning kan f.eks. være at noen ansatte deler på bilene og ved hjelp av vår løsning for bilbooking og carsharing enkelt kan booke bilen, eller registrere den enkelte sjåfør ved hjelp av fører-ID.

SE PRISER

5. Service og vedlikehold

Bruk kjørebok og flåtestyring som biladministrasjon, og få bedre overblikk over serviceavtaler på bilene. Det gjelder særlig de som eier egen bilpark, eller har biler av eldre dato. Jevnlig vedlikehold av bilene sørger for at motoren fungerer optimalt, en motor som fungerer optimalt har automatisk et lavere utslipp av CO2 og andre gasser. I tillegg kan det også være lurt å sjekke lufttrykket i dekkene, da et lavere trykk enn anbefalt vil øke motstanden og dermed øke bilparkens totale drivstofforbruk.

Date published.   apr 02, 2019  |  Author: Kenneth Hansen