Forskjellen mellom triplog og elektronisk kjørebok

triplog

Det finnes etter hvert en rekke ulike apper og programmer for registrering av bilturer. Mange av bilprodusentene har dessuten startet å lage sin egen turregistrering, eller såkalt ”triplog”. Men hva er hva? Og kan man benytte en triplog som kjørebok og omvendt?

Her i bloggen vår får du forklaringen på de forskjellige typer av turregistreringssystemer og hvorfor man bør være klar over forskjellene. Ved å velge feil risikerer du eksempelvis at skatteetaten ikke godkjenner kjøreregnskapet ditt: dette kan igjen føre til at du får bøter og krav om tilbakebetaling.

Skatteetatens krav til en kjørebok

En sentral forskjell er eksempelvis at dersom det forlanges at du skal fremlegge et kjøreregnskap så må du først og fremst ta hensyn til skatteetatens krav til et slikt regnskap. Da blir det svært vanskelig – for ikke å si umulig – å presentere en triplog.

Skatteetaten aksepterer at du leverer ditt regnskap både på et Excelark og på en serviett; men du må ha med alt man behøver av informasjon for å dekke hele dokumentasjonskravet.

En godkjent kjørebok – via en APP eller digitalt via GPS Kjørebok slik som Autolog sin kjørebok er  – skal inneholde følgende:

  • Navn, adresse, organisasjonsnummer og/eller personnummer
  • Dato for kjøringen
  • Kjøreturens formål
  • Kjøreturens mål og eventuelle mellomstasjoner
  • Antall kilometer
  • Den sats som er benyttet
  • Den kjøregodtgjørelse som er beregnet

Skatteetaten krever at alt dette dokumenteres nøyaktig og etter deres instruks.

LAST NED SKATTEGUIDE

Sammenlign triplog og elektronisk kjørebok

Nedenfor har vi samlet fem ulike triplogger fra forskjellige bilmerker. Alle leverer den samme informasjonen som kan forveksles med nødvendig informasjon for en gyldig kjørebok.

Sammenligningsskjema:

Skatteetatens krav

Bilprodusentenes Triplog Fleet Complete Kjørebok
Navn, adresse, organisasjonsnummer eller personnummer

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Dato for kjøringen INKLUDERT INKLUDERT
Kjøreturens formål

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Kjøreturens mål og eventuelle mellomstasjoner INKLUDERT INKLUDERT
Antall kilometer INKLUDERT INKLUDERT
Den sats som er benyttet

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Den kjøregodtgjørelse som er beregnet

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Skatteetatens utfyllende krav    
km høy/lav sats

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

1000 km-grensen

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Arbeidsgiverkrav    
Startsted

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Hjemmet som arbeidssted

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Firmaspesifikk sats

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Prosjektrelatert kjøring

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Brukerfunksjoner

 

 
Automatisert klassifisering (Privat/firma)

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

Adressekartotek

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Redigering av turer

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Kjøregodtgjøringsrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Splitleasingrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT
Transportrapport

IKKE INKLUDERT

INKLUDERT

 

Som man kan se er det en del forskjeller. Fleet Complete-systemet er en profesjonell kjørebokløsning til deg som må levere kjøreregnskap. Du tar kravet om dokumentasjon for kjøreboken seriøst og ønsker å leve opp til skatteetatens krav til slik dokumentasjon. En triplog er et system som forteller deg at du har kjørt fra A til B og når dette skjedde. Den er også brukbar til mange andre formål, men ikke til dokumentasjon som skal innberettes som støtte for en kjørebok og et kjøreregnskap.

I tillegg til de krav som skatteetaten og arbeidsgiveren har til din kjøredokumentasjon er det enda ett tungtveiende argument for å velge Fleet Complete sin kjørebok.

Brukervennligheten

Et kjøreregnskap er typisk noe de fleste mennesker helst ikke vil pusle med. Det tar for mange timer at regne ut hvor langt du kjørt, med hjelp av manuell søking i Google maps eller lignede.

Tiden man benytter på å få turene ned på et Excel-ark og deretter begynne å korrigere regnskapet slik at det lever opp til de ovenfor nevnte krav er minst like tidskrevende og frustrerende som å skrive alt for hånd fra begynnelsen.

Fleet Completes kjørebok ordner dette automatisk og gir deg mer tid til å jobbe. Kontakt oss dersom du har spørsmål angående din kjørebok.

GRATIS DEMO

Date published.   mar 30, 2020  |  Author: Marked