Satser for kjøregodtgjørelse i 2020

AdobeStock_313649564 - for web

Fleet Complete kjørebok er oppdatert med de nye takstene og klar for det nye året!

Takstene oppdateres automatisk i kjøreboken din, så du behøver ikke å foreta deg noe som helst for å komme i gang med regnskapet.

Regler for skattefri kjøregodtgjørelse

Ifølge Skatteetaten kan en arbeidsgiver velge å utbetale kjøregodtgjørelsen til sine medarbeidere etter faste satser. Uansett om medarbeideren kjører i utlandet, vil de samme regler gjelde der som i Norge.

LAST NED SKATTEGUIDE

 

Arbeidsgiveren kan velge å benytte både høyere eller lavere satser enn satsene i tabellen.

Dersom medarbeideren får en godtgjøring for kjøringen som er høyere enn satsene i tabellen, vil hele beløpet være skattepliktig med mindre den delen som overstiger satsene skattlegges som lønnet arbeid. Dersom medarbeideren får en godtgjøring som er lavere enn satsene i tabellen vil beløpene være skattefrie.

Kjøregodtgjørelsen/ kilometergodtgjørelsen for 2020 er 3,50 kr uansett kjørelengde. Reisene må styrkes med en kjørebok.

Date published.   jan 27, 2020  |  Author: Marked