Skattemelding 2019 – Bruk av egen bil i næring.

Nyttig info til deg som er selvstendig næringsdrivende og bruker bil i jobben. Her er et par ting som er verdt å huske på i forbindelse med årets skattemelding.

Skattemeldingen ble sendt ut den 4. april og fristen for å levere skattemeldingen for personlig næringsdrivende er 31 mai.

Har du ennå ikke har sjekket skattemeldingen din anbefaler vi at du tar en sjekk på de fradrag som du har krav på dersom du bruker bil i næring.

Jeg har et enkeltpersonforetak og bruker bil i næring og privat.

Hvis du bruker yrkesbilen både i næring og privat kan du i utgangspunktet trekke fra alle kostnader som er knyttet til bilbruken, til og med saldoprisen på bilens kostpris. Men husk at du blir fordelsbeskattet for de private turene.

Det betyr at du bør ha oversikt i kjøreboken over hvilke turer som er private, og hvilke som er næring. Har du full oversikt blir det enklere å levere skjemaet "RF-1125 Bruk av bil" som vedlegg til skattemeldingen din.

Bruker du en yrkesbil / varebil som klassifiseres som Klasse 2 kan du lese mer om reglene ved å trykke på lenken.

Jeg bruker privatbilen min i næring.

Bruker du egen bil i næringsvirksomheten har du krav på en rekke fradrag. Hvordan og hvor mye avhenger av antall kilometer om året.

Kjører mindre enn 6000 km yrkeskjøring.

Om bilen din ikke oppfyller kravene for å bli klassifisert som yrkesbil kan du ikke kreve fradrag for de faktiske bilkostnadene du har i forbindelse med kjøringen. Men du kan multiplisere kjørelengden din med statens satser. For å få betalt for hver eneste kilometer bør du ha en elektronisk kjørebok ellers fastsettes lengden ved skjønn.

Leverer du skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave skatt føres fradraget for egen bil i næring i post 7080. Se mer på skatteetatens sine sider her.

Jeg kjører mer enn 6000 km yrkeskjøring.

Har du mer enn 6000km med yrkeskjøring i året kan du ta med bilen i regnskapet ditt. Det betyr at du kan få fradrag for alle kostnader knyttet til bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris. Men husk du beskattes for fordelene det medfører.

Du kan fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen. Du kan også levere førnevnte skjema RF-1125 Bruk av bil «som et vedlegg til skattemeldingen din.

Her er det viktig at du har en korrekt ført kjørebok som viser den private bruken av bilen din.

 

Date published.   mai 02, 2019  |  Author: Kenneth Hansen