Slik kan små bedrifter utnytte bildeling til sin fordel

Markedet for bildeling har vokst eksponentielt i løpet av det siste tiåret. Siden 2010 har det vært en årlig vekst på 16.4%. Innen 2025 forventes det å være 36 millioner private- og firmabildelingrbrukere.
Flere og flere selskaper responderer på denne trenden. Og denne trenden egner seg også svært godt for mindre selskaper og firmaer. I dette innlegget, vil vi se nærmere på hvordan bildeling kan hjelpe små bedrifter til å strømlinje sine prosesser.

 

Øk de ansattes mobilitet

Den første umiddelbare fordelen som firmabildeling tilbyr små bedrifter, er mobilitet. Bildeling gjør det mulig å tilby de ansatte en mer effektiv transportløsning. Dette gjelder i særlig graf ansatte som ikke har en firmabil, men som har behov for å kunne være mobil. På denne måten kan man spare tid og penger. For små bedrifter med færre ansatte, kan det å øke transporteffektivitet bety at man kan nøye seg med færre kjøretøyer. Det gir i sin tur lavere vedlikeholdskostnader.

 

Optimaliser effektivitet og spar på kostnader

Bildeling kan bidra til en reduksjon av de totale transportkostnadene på opptil 30%. Det gjør det mulig å utnytte kjøretøyene maksimalt, ved å hjelpe bedrifter til å spare på parkeringskostnader og få et verdifullt innblikk i hvordan kjøretøyene blir brukt for å kunne budsjettere mer effektivt. Optimalisering av disse elementene er en høy prioritet for mange bedrifter av alle størrelser. Vedlikehold av flåten er en kostbar affære, selv om bilene ikke blir brukt hver dag. Dette er penger som kunne blitt brukt på andre ting.

Bildeling tilbyr en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å redusere vedlikeholdskostnader og opprettholde ansattes mobilitet. Det gir det mulighet til å strømlinje flåten din, bruke ubrukte kjøretøyer til andre formål og beskytte budsjettet.

 

Få flere fordeler med en digital bildelingsløsning

En løsning som er spesielt utarbeidet til bildeling, som Fleet Complete.appen, gir ansatte muligheten til å reservere et kjøretøy helt selv. De kan bruke appen overalt og få et komplett overblikk over alle ledige og reserverte kjøretøyer. De får også notifikasjoner om kommende reservasjoner på smarttelefonen.


Nøkkelfri tilgang gjør at man kan åpne kjøretøyet med appen eller personlig RFID-nøkkeltilgang.


Bildeling er et automatisk og nøyaktig system som eliminerer behovet for å bruke klønete og feilfylte Excel-ark eller Google docs. Dette gjør det å bruke bildelingstjenesten og å rapportere bruk ekstremt enkelt.


Ved å optimalisere bruk av kjøretøyer, transparent og automatisering, kan små bedrifter operere forsvarlig og kostnadseffektivt. Dette gjelder spesielt for nye selskaper.


Treff beslutninger basert på data

Bildeling gir deg den innsikten du trenger for å kunne treffe viktige beslutninger.


Mange selskaper går i fella ved å kjøpe for mange biler. Som resultat blir mange biler slett ikke brukt, eller brukt for lite.


De omfattende analyseverktøyene gir deg innsikt i den faktiske bruken av firmabiler. Dermed kan du se hvilke kjøretøyer som ikke blir brukt nok, så du kan bruke dem til noe annet eller selge dem.


Automatisert rapportering reduserer ikke bare administrative kostnader og arbeidstimer drastisk, men eliminerer også risikoen for menneskelige feil. Dermed trenger du ikke å rette, og du kan basere dine beslutninger på sikre data.

 

Fleet Completes bildelings-app

Deleøkonomien forventes å fortsette med å vokse. Små bedrifter trenger riktig verktøy for å kunne få fordelene og redusere driftskostnader.


Fleet Completes bildelingsløsning tilbyr alle de verktøyene man trenger for å optimalisere flåten. Dette inkluderer:

  • Et komplett system (inkludert app) for å reservere kjøretøy
  • Notifikasjoner om tilgjengelighet og automatiske notifikasjoner
  • Nøkkelfri tilgang til kjøretøyer basert på RFID
  • Detaljerte analyser og rapportering for mer innsikt i bruk av kjøretøyer

 

Appen gjør alt det administrative arbeidet for deg og viser hvilke biler som er ledige.


Reservasjonssystemet i appen gjør det mulig for brukere å finne det nærmeste tilgjengelige kjøretøy. Dermed kan de enkelt hente kjøretøyet. Alt de trenger er førerkortet sitt.

 

Vil du vite mer om vår bildelingsløsning? Kontakt oss gjerne.

 

KONTAKT OSS

 

Date published.   jul 19, 2021  |  Author: Marked