GDPR

Samsvar med EU:s Databeskyttelseforordning

Fleet Completes kunder kan fortsette å bruke våre produkter og tjenester i samsvar med Europas Databeskyttelseforordning.

I juli 2020 leverte EU-domstolen (CJEU) sitt vedtak i Schrems II-saken, som anerkjente gyldigheten av standard avtaleklausuler, men annullerte overføringen av personopplysninger fra EU til USA under deres felles personvernramme. Hvis du som kunde har spørsmål om virkningen av beslutningen og våre handlinger i forbindelse med den, i tillegg til informasjonen du mottar her, er du velkommen til å kontakte oss.

Fleet Complete har lenge gitt kundene våre to lag med beskyttelse av dataoverføring fra EU til USA ved å søke underprosessorer som er sertifisert i henhold til EU og US Privacy Shield Framework, som oppfyller våre sikkerhetsstandarder og integrerer standard kontrakts bestemmelser i databehandleravtaler der det er mulig. Selv om den nylige CJEU-kjennelsen ugyldiggjorde rammeverket for personvern mellom EU og USA, påvirker den ikke SCC-ene, som fortsatt er en gyldig dataeksportmekanisme i dag.

Vi ser for oss at EU:s regulatorer vil gi ytterligere veiledning for hvordan de kan følge det nye juridiske landskapet de kommende månedene. I mellomtiden vil vi fortsette å opprettholde våre forpliktelser til våre kunder i henhold til våre kontrakter og GDPR.
Fleet Complete forblir forpliktet til å opprettholde et høyt nivå av integritet og sikkerhet for våre kunder og vil fortsette å arbeide for forbedringer i vårt viktige databeskyttelsesarbeid. Som alltid er vi her for å gi deg den beste servicen og svare på spørsmål du kan ha.
På vegne av Fleet Complete,

Christina Rätsep
Data Privacy Specialist
Christina.ratsep@fleetcomplete.com