kjørebok

Hvad er en OBD II-standard?

obd_ii_standard-min

For en bilentusiast er nok OBD II-porten godt kjent, og kanskje også noe en har brukt tidligere. Allikevel er det mange som lurer på hvordan den kan brukes.

OBD eller On-Board Diagnostics (egendiagnosesystem) er en diagnose-port som brukes for å søke etter feilkoder i bilens ‘hjerne’. Den første versjonen av denne teknologien ble lansert allerede i 1968. Det har vært ulike versjoner av denne standarden, med i dag er OBD II (OBD 2) den mest utbredte.

Hvordan kan jeg bruke OBD II-porten?

OBD II-porten brukes som oftest til å diagnostisere biler, og til å se etter eventuelle feilkoder ved feilsøking. OBD II-porten gir dessuten strøm til den tilkoblede enheten, og det er nettopp slik Ecofleets Plug’n’Drive-enhet fungerer.

Hva er OBD II-port?

OBD-porter finnes i de aller fleste kjøretøy produsert etter 1996. Normalt sett vil OBD-porten finnes ved rattstammen, mens den i enkelte biler finnes i midtkonsollen eller under setet. OBD II-porten har 16-bens stikk (se bildet øverst i saken). Om du ikke finner porten i din bil, kan du lese kjøretøyets manual.

Hva betyr det for meg?

Om du er teknisk anlagt, og har kunnskap om hvordan du kjører diagnose og feilsøking på bilen din, kan du imponere vennene dine med din kunnskap om OBD II. Om du er en person som verdsetter tiden din, kan du plugge Ecofleets GPS-enhet inn i OBD-porten, for å slippe bryet med å fylle ut kjørebøker manuelt.

GPS teknologi i oppkoblede biler

Tingenes Internett (Internet of things) er et hot begrep innen high-tech miljøet for tiden. Fleet Complete er en del av denne trenden, gjennom at frita deg fra bryet med å fylle ut kjøreregnskapet.

Hva er en GPS?

GPS er en forkortelse for Global Positioning Systems, altså et globalt posisjonssystem. Med en GPS-mottaker har du mulighet til å finne ut hvor du befinner deg til enhver tid – gitt at antennen har sikt til fire eller flere GPS satellitter.
Satelittene hjelper oss med å få nøyaktige koordinater for bilen. Det er 31 satellitter som svever over oss i dag, som hjelper oss med destinasjoner via navigasjonssystemer, i tillegg til automatiske Fleet Complete kjørebøker.

{{cta(‘0a64ae96-4b8a-4ff8-a590-0ff14e0ca98f’)}}
Hvordan virker GPS i realiteten?

GPS-satellitter sirkulerer rundt kloden og sender oss signaler med informasjon. GPS-enhetene mottar signalene fra satellittene, og gjennom en geometrisk prosess bestemmer de deretter enhetens posisjon. Men hvordan fungerer dette egentlig?

GPS-enheten sammenligner tiden det tar fra signalet sendes fra satellitten til signalet mottas. Tidsforskjellen forteller GPS-mottakeren hvor langt unna satellitten befinner seg. Herfra er det ren matematikk – noe vi vet datamaskiner er særs gode på. Fleet Completes programvare beregner avstanden mellom hvert sporingspunkt, og på denne måten kan vi loggføre hver eneste tur – både i henhold til distanse og tid.

Basert på en hel del plasseringspunkter, kan vi også beregne hastighet, avstand til destinasjonen og andre nyttige opplysninger.

Det er rett og slett fascinerende å tenke på at Fleet Complete kjørebok kan fylle ut dine kjøreregnskaper ved hjelp av satellitter i verdensrommet.