flåtestyring

Bilparktrender 2022: Det gode, det dårlige og det uavklarte

Det at løsninger for bilflåtetilkobling har vært jevnt stigende i årevis er nå gamle nyheter. Bilflåteeiere har lenge lett etter smartere måter å redusere kostnadene på og forbedre inntjeningen.

Men nå vet vi også at takket være innvirkningen av COVID-19, har de siste par årene kulminert i en enorm dreining mot disse nye teknologiene. Bilflåteoperatører investerer i IoT og telematikkløsninger i et økende tempo – det globale markedet for kjøretøytelematikk vil overstige 90 milliarder euro i 2022. Samtidig lover dagens teknologiske fremskritt innen feltet å frigjøre nytt potensiale og innlede en ny æra med transformasjon.

Betyr dette at i 2022 kommer alt til å være bra igjen? Nei. Blir det flere tilbakeslag? Mest sannsynlig. Er det mange utfordringer på veien? Vel, vi vil helst se på dem som muligheter for forbedring.

I alle fall, hvis du ennå ikke har lagt merke til teknologien, er det nå på tide at gjøre det. Her er en oversikt over det du kan forvente deg i året som kommer.

 

Det gode:

Sikkerhet og bærekraft vil gå hånd i hånd

Mange bilflåteansvarlige ledere har nok mistet mye nattesøvn over det å redusere karbonutslipp og forbedre sjåførenes sikkerhet. I større grad enn bare det å overholde kravene forstår nå bedrifter med kjøretøy at de har en viktig rolle å spille i overgangen til en tryggere og renere fremtid for oss alle – og mye å tjene på å gjøre disse målene til en integrert del av sin strategi for bilflåteadministrering.

Til tross for alle utfordringene som fortsatt er til stede markerte 2021 en betydelig vending mot en bilflåte med elektriske biler, og denne stigende trenden vil fortsette det neste året. Denne økte etterspørselen etter elbiler presser også EU-kommisjonen til å øke innsatsen sin for å muliggjøre overgangen til en grønnere og mer bærekraftig mobilitet. Trafikksikkerhet er en viktig kjerneverdi i denne sammenhengen.

I 2022 vil en rekke tiltak og forbedrede standarder knyttet til både bærekraft og sikkerhet tre i kraft, inkludert obligatoriske systemer for førerassistanse – som varsler føreren om døsighet og distraksjon, kollisjonsdeteksjon eller fartsassistanse – og medlemslandenes forpliktelse til å rapportere inn faktiske forhold angående drivstoff- og energiforbruk.

Nye og kommende digitale teknologier vil være kjernen i disse initiativene, og selskaper som allerede tar i bruk verktøy for bilflåteadministrering for å fremme trygg og grønn kjøreatferd, vil være i stand til å raskt tilpasse seg og lykkes i disse nye omgivelsene.

Truck_Green_Fields-jpeg-1

Miljøvennlig kjøring er trygg kjøring. Ved å bruke telematikkteknologi for å fremme tryggere kjøreatferd vil du også bidra til redusert drivstofforbruket og reduserte utslipp.

 

En økende mengde sanntidsdata for å muliggjøre bedre forretningsbeslutninger

Telematikk i kjøretøy, løsninger for GPS-sporing av bilflåter og kunstig intelligens-teknologier som «computer vision» blir stadig bedre. Ettersom flere og flere bedrifter setter sin lit til disse verktøyene for å overvåke og administrere bilvirksomheten sin på avstand, vil den enorme mengde data som samles inn fra alle disse systemene gi ledere mulighet til å utarbeide strategier og planer med større presisjon, med mindre gjetting og mindre risiko. Det vil resultere i bedre forretningsprosesser, økt effektivitet, større kostnadsbesparelser og økt personalsikkerhet.

Ta alt dette og gang det med 5G. Eller rettere sagt 10, som er omtrent så mange ganger raskere det er, sammenlignet med de nettverkene vi bruker i dag. Eller med 100 – det er hvor mange flere enheter du vil kunne koble til på en gang. Legg til dens nær null i forsinkelsestid og universell 24/7 dekning. Det du får er en strøm av samlede GPS-data fra bedriften sine kjøretøy og driftsressurser i løpet av brøkdelen av et sekund – data som lufttrykk i dekk, hjulrotasjonshastighet, prosentandelen av bremsepåføring og alle andre sanntidsmålinger. Se for deg å kunne kombinere alt dette med videotelematikkdata fra omgivelsene som vil gi deg en komplett innsikt i sanntidsnavigasjon, ytelse, diagnostikk, prognoser og forutsigbare analyser. Og takket være dens lave strømforbruket vil enkelte tilkoblede objekter kunne fungere i mange måneder eller år uten behov for menneskelig innblanding.

Hold deg oppdatert nå som de store mobilnettleverandørene begynner å tilby 5G-abonnementer i 2022.

 

Investering i telematikkteknologi vil gi avkastning raskere

Å drifte en bilflåte effektivt er en kompleks, men viktig oppgave. For å lykkes i et stadig skiftende miljø med stor konkurranse, må bilansvarlige ledere være i stand til å raskt få oversikten, ta raske beslutninger – ta de riktige beslutningene – når behovet oppstår, og administrere sine ansatte i sanntid. Og alt dette må gjøres på avstand.

Dessuten må de ta i bruk en bevisbasert tilnærming når de planlegger langsiktig. Dette vil gi dem muligheten til å identifisere trender og risikoer i tide og proaktivt håndtere dem. Reagere raskt på endringer eller kriser og ha større fleksibilitet som bedrift.

Enkelt sagt, suksess innen drifting av bilflåter i 2022 og fremover vil i stor grad være avhengig av å velge de riktige verktøyene for biladministrering til å administrere den daglige driften, samle inn alle de relevante dataene gjeldende førene og kjøretøyene deres og bruke den innsikten til å fremtidssikre virksomheten deres. Dette er spesielt viktig ettersom kostnadene ved å eie og drifte en bilpark stadig øker. Bedrifter som har investert i GPS-teknologier og elektronisk kjørebok for bilflåtetilkobling kan forvente å se en økt kostnad-til-nytte-forhold takket være de betydelige besparelsene som denne teknologien legger til rette for.

 

Det dårlige:

Bilparkansvarlige ledere forventes å gjøre mer med mindre

En perfekt storm har bygget seg opp i verden etter COVID, noe som har ført til økt press på kostnadskontroll og bilparkkapasiteten. Forstyrrelser i forsyningskjeden – slik som mangelen på mikrobrikker – kombinert med den påfølgende akkumuleringen av etterspørselen gjennom 2020 og 2021, betyr at kostnadene på alt fra deler og (nye eller brukte) kjøretøy til vedlikehold og arbeidskostnader har økt vesentlig. I tillegg kan de siste prisøkningene på diesel og bensin vedvare i mange måneder fremover

Ikke bare det, men bilparkansvarlige ledere må nok finne seg i å måtte håndtere lengre ventetider for å kunne erstatte eldre kjøretøy med nye, mens mange vil bestemme seg for å utsette planene om fornyelse av bilparken. Faktisk må de planlegge for mulighetene for økt nedetid ettersom eldre kjøretøy vil ha høyere vedlikeholdsbehov – for ikke å nevne at de sannsynligvis også vil bruke mer drivstoff.

Det er ikke noe entydig svar på hvor lenge det kan gå før ting er tilbake til normalen igjen. Inntil da må bilansvarlige ledere fokusere på å optimalisere bruken av de driftsressursene de har i dag, samtidig som de proaktivt må ta grep for å minimere kostnadene.

 

Sjåførmangelen forsvinner nok ikke med det første

Det er flere faktorer som spiller inn når det kommer til sjåførsituasjonen, og dette problemet har nå i lang tid vært en stor bekymring i lastebilbransjen.

For det første er mange av sjåførene aldrende – med en gjennomsnittsalder på sjåfører som nå er på over 50 år forventes det at mange av dem snart når pensjonsalderen. Men situasjonen forverret seg da den økonomiske aktiviteten begynte å ta seg opp igjen etter at koronarestriksjonene ble opphevet. All denne oppdemmede etterspørselen som måtte oppfylles resulterte i ekstremt høy arbeidsbelastning på sjåførene, noe som igjen førte til større jobbmisnøye og mange oppsigelser.

Samtidig kan de forestående endringene i arbeidslovgivningen gjeldende veitransport i EU sin mobilitetspakke gjøre tingen enda verre – før de blir bedre igjen. I et forsøk på å forbedre dårlige arbeidsforhold for sjåfører pålegger de nye reglene som skal tre i full kraft i februar 2022 nye minimumsperioder for sjåførhvile og hjemmetid og dette begrenser tiden for hver tur til maksimalt fire uker.

Det gjenstår å se om disse endringene vil bidra til å hjelp på sjåførmangelen og til slutt tiltrekke seg en yngre generasjon av sjåfører, men i mellomtiden kan nok bilparkbedrifter slite med å finne nye sjåfører for å dekke behovet. Dette betyr at bortsett fra å gjøre alt det de kan for å engasjere og beholde sine nåværende sjåfører må bedrifter finne nye måter å maksimere produktiviteten sin på, som kan hjelpe dem å spare tid og minimere problemer ved hjelp av GPS- och flåteteknologi.

AdobeStock_136870413-jpeg-1Forbedrede arbeidsforhold blir også sett på som en måte å tiltrekke seg flere kvinnelige lastebilsjåfører for å bidra til å hjelpe på sjåførmangelen.

 

Det uavklarte;

Verden ifølge Covid er fortsatt en verden full av usikkerhet og ustabilitet.

Akkurat da vi trodde vi var nesten tilbake til normalen dukket det opp enda en ny variant som muligens kan kompromittere vår kollektive innsats for å stoppe spredningen av koronaviruset (når dette blir skrevet er studiene på omikron-variantens innvirkning uavklarte). Faren for nye nedstenginger henger fortsatt over oss – og med den kommer bekymringene for ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden.

La oss innse det, usikkerhet kan nok bli en del av den «nye normalen». En ting er helt klart: Bedrifter må enten tilpasse seg eller så blir de hengende etter.

Så hva skal man gjøre?

Vær forberedt. Hold deg i forkant av trendene og begynn å måle, slik at du kan sette igang med å gjøre forbedringer i dag. Velg den rette telematikkleverandøren av elektronisk kjørebok og GPS-sporing for å forsikre deg om at du har de riktige dataene til rådighet og den støtten du trenger for å enkelt kunne tolke dem.

 

Hvis du gjerne vil lære mer om hvordan Fleet Complete kan bidra til at bedriften din kan spare penger og holde seg i forkant av etter-pandemikurven, kan du alltid kontakte oss.

 

{{cta(‘f2be3303-8433-4038-9090-c588aea916bb’,’justifycenter’)}}

 

Related Articles