Kan jeg bruke arbeidsgivers bil i ferien?

Kan jeg bruke arbeidsgivers bil i ferien?

Før vi for alvor gir etter og lar tankene gå mot hytta på fjellet og ved sjøen, eller utenlandsturer til sydlige strøk. Ja da kan det være lurt å sørge for at bedriftens biler anvendes korrekt i ferien. Lengst ned på siden finner du raskt svar.

Selv om det norske sommerværet ikke akkurat har vist seg fra sin beste side, så nærmer ferien seg for de fleste av oss. Et spørsmål som da kan dukke opp hos en del av de som bruker bil i jobb er:  Kan jeg bruke arbeidsgivers bil i ferien?

Fristende å ta i bruk yrkesbilen i ferien.

I ferien er bilen viktig for mange av oss. Om det enten gjelder kjøring til hytta, besøke familien eller lengre bilturer til utlandet,  da spiller bilen en helt sentral rolle.  Det er for noen derfor fristende, og ikke minst praktisk å låne varebilen til å frakte ting til hytta, trekke campingvogna til campingplassen, eller transportere hageavfall og oppusningsmateriale til søppelfyllinga. Men er det lov, og hva er konsekvensen være dersom man blir «tatt»?

Men har jeg da lov å bruke arbeidsgivers bil i ferien?

Som hovedregel skal alle private turer i yrkesbilen anses som en fordel og følgelig skattes av.  Så svaret på spørsmålet er avhengig av blant annet hvilken skattemodell bedriften har lagt til grunn, og om turen kan tolkes som sporadisk. Det betyr at før man hopper inn i arbeidsgivers bil og suser av gårde, er det et par ting man bør sikre seg.

  1. Er dette greit for arbeidsgiver?
  2. Er det sporadisk bruk av yrkesbil?
  3. Hvilken skattemodell er valgt?

Er det greit for arbeidsgiver at bilen brukes?

Yrkesbilen representerer en av de største budsjettpostene for de fleste små og mellomstore bedrifter. Derfor kan selv små økninger i bilbruken gi store utslag for arbeidsgiver i form av økte kostnader til drivstoff, forsikring, leasingavtaler etc. Er ikke skattemodell og dokumentasjon på plass, risikere arbeidsgiver og ansatte i tillegg full fordelsbeskatning.

Sporadisk bruk av yrkesbilen?

Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil er kun tillatt dersom adgangen til bilen også er sporadisk. Det betyr at disponerer du adgang til bilen, og dermed har adgang til å bruke arbeidsgivers bil privat i mer enn 10 dager om året vil det ikke kunne regnes som sporadisk bruk. Reiser du eksempelvis en tur opp til hytta i ferien og lar bilen stå der i 10 dager eller mer, for da å kjøre hjem igjen på dag 11 vil 10-dagers grensen være overskredet. Dette er helt uavhengig av om bilen har blitt brukt, eller stått stille samtlige av de 10 dagene dere har vært på hytta.

Les mer om sporadisk bruk av yrkesbilen her

Hvilken skattemodell har arbeidsgiver valgt?

Er arbeidsgivers bil definert som klasse II, kan inntektstillegget regnes ut ved hjelp av én av følgende to modeller.

Sjablongmetode eller individuell verdsettelse.

Ønsker du å ha muligheten for å bruke yrkesbilen til enkelte private turer i løpet av året, f.eks. på sommerstid, så er det avgjørende at bedriften har valgt Individuell verdsettelse. I tillegg må dette dokumenteres via en elektronisk kjørebok. Det å bruke arbeidsgivers bil til private turer er en fordel som må skattes av, og av de to modellene er det individuell verdsettelse som er den rimeligste varianten.

Hva er en elektronisk kjørebok?

Konsekvensene av å kjøre privat dersom bedriften har valgt sjablongmetoden kan illustreres ved hjelp av følgende eksempel:

En varebil fra 2016, eller nyere, med en listepris på 360 000. Bunnfradraget er her på 150 000 NOK.  Etter bunnfradraget er trukket fra skattlegges man for 30 prosent av de 210 000.

Inntektstillegget for denne bilen blir da på 63 000 NOK.

Dette regnestykket ser helt annerledes ut dersom man hadde valgt en elektronisk kjørebok og individuell verdsettelse. Da hadde bilens listepris ikke spilt noen rolle, og man trenger dermed kun å skatte av faktiske kjørte distanse. La oss si at vi i ferien hadde kjørt 1000 km privat. Med en sats på 3.40 NOK hadde inntektstillegget vært på «bare» 3400 NOK.

Ser vi på de to modellene er det tydelig at med individuell verdsettelse kan man faktisk kjøre opp til 18 000 private km med en varebil klasse II før inntektstillegget overstiger sjablongmetoden.

Du kan med andre ord bruke arbeidsgivers bil i ferien dersom du det er avtalt med arbeidsgiver, valgt individuell verdsettelse og bilen er utstyrt med en elektronisk kjørebok.

SE PRISER

Date published.   jun 27, 2019  |  Author: Kenneth Hansen