Er en kjørebok-app det beste?

Kjørebok-app eller hardware? Det er spørsmålsstillingen når man skal velge kjørebok. Etter at ha prøvd flere hundre har vi samlet fordelene og ulempene..

GPS-sporing og privatlivet

Fleet Completes GPS-sporing tar høyde for problematikken som eksisterer rundt bruk av GPS, og den enkelte medarbeiders privatliv.

Hvad er en OBD II-standard?

OBD eller On-Board Diagnostics (egendiagnosesystem) er en diagnose-port som brukes for å søke etter feilkoder i bilens ‘hjerne’ i kjøretøyet.

Subscribe for industry insights, solutions, and information

We’ll share monthly news and tips to help you gain deeper insights into your business operations. You can unsubscribe at any time.